WŁOSY

reklama
BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA

Do badania przedniego odcinka oka służy lampa szczelinowa (biomikroskop). Lampa szczelinowa składa się z dwóch zasadniczych części: części oświetlającej szczelinę świetlną oraz części powiększającej badany obraz - mikroskopu. Biomikroskop może powiększyć obraz 10-, 16-, 25- i 64-krotnie.

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie lampą szczelinową pozwala ocenić przedni odcinek oka, czyli spojówki, rogówkę, przednią komorę oka, tęczówkę, soczewkę oraz przednią część ciała szklistego. Przy zastosowaniu tzw. gonioskopu, zakładanego bezpośrednio na oko pacjenta, można dokładnie obejrzeć kąt komory przedniej. Przy dodatkowym zastosowaniu odpowiedniej soczewki można również oglądać tylny odcinek oka: ciało szkliste i dno oka. Często już samo badanie lampą szczelinową pozwala rozpoznać chorobę.
WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Rutynowe badanie okulistyczne, pozwalające stwierdzić istniejące choroby przedniego odcinka oka.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
Nie ma specjalnych zaleceń. Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania wcześniej innych badań.
OPIS BADANIA

Pacjent siada przy lampie szczelinowej, która stoi na stoliku. Głowa pacjenta musi być unieruchomiona, gdyż minimalne ruchy zmieniają ostrość obrazu. W tym celu ustawione są odpowiednie podpórki na brodę i czoło. Lekarz nastawia odpowiednimi pokrętłami źródło światła, sprzężone z układem optycznym, na oko badanego i ogląda żądaną część oka. W razie potrzeby można zmienić kąt padania oświetlenia, powiększenie, przesłony lub kolorowe filtry.

Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.

CZAS
Badanie trwa zwykle kilka minut
INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE
Nie ma specjalnych zaleceń.

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?
Nie ma specjalnych zaleceń.
MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań. Pacjent może jedynie odczuwać chwilowe olśnienie wywołane silnym światłem lampy szczelinowej, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet będących w ciąży.

reklama
www.skorne-choroby.pl www.stawy.info www.xn--wszystkodowosow-9sc.pl